Договор оферты

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Україна, м. Київ                                                                                     _____________________2021 року

 

Даною Публічною офертою пропонується необмеженому колу споживачів (далі – «Замовник»), укласти Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, який розміщений на сайті Мережі спортивних комплексів SPORTREND https://sportrend.com.ua/, за посиланням https://sportrend.com.ua/dogovor-oferty з Фізичною особою-підприємцем Чубаровим Сергієм Васильовичем, що діє на підставі запису номер 20650000000053672 від 22.08.2018 року, (далі – «Виконавець»), шляхом придбання клубної картки, абонементу, картки разового відвідування на відвідування закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND за адресами:

Спортренд Позняки –вул. Драгоманова, 27а – телефон: 098 169-11-80

Спортренд Позняки Тенісні корти – вул. Драгоманова, 27а – тел. 098 169-11-81

Спортренд Троєщина –пр. Маяковського, 93в – тел. 098 169-11-83

Спортренд Осокорки – вул. Княжий Затон, 12а – тел. 098 169-11-82

Спортренд Харківський – вул. Кошиця, 6 – тел. 098 169-11-00

Спортренд Дарниця –бул. Верховної Ради, 7а – тел. 098 169-11-85

Спортренд Соломенка –вул. Кавказська, 10 – тел. 098 169-11-84

Спортренд Бортничі –вул. Харченко, 53 – тел. 098 169-11-86

Спортренд Александрія – м. Александрія, Кировоградськая область, пл. Соборна, 5 – тел. 098 169-11-88

Виконавець і Замовник далі по тексту разом іменуються Сторони.

 

 

Цей Договір є публічним договором, офертою (пропозицією) згідно статей 633, 641 і глави 63 Цивільного Кодексу України і його умови однакові для всіх споживачів (Виконавців), беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даної оферти (далі – Договору) Замовником і Виконавцями. Беззастережне прийняття умов Договору підтверджується здійсненням оплати Виконавцем будь-яким способом. Факт надання послуг за цим Договором відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України та купівля абонементу, картки разового відвідування або клубної карти засвідчує факт його укладання.

 

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. Сайт Виконавця – онлайн-сервіс, що розміщений в мережі Інтернет за адресою https://sportrend.com.ua/ , на якому Виконавцем розміщується необхідна для надання послуг інформація.

1.1.2. Послуги – перелік послуг щодо можливості користування закладами Мережі спортивних комплексів SPORTREND, що надаються Виконавцем Замовнику протягом відповідного проміжку часу.

1.1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, спрямована невизначеному колу осіб споживачів, укласти із Виконавцем договір про надання послуги на умовах, що містяться в публічній оферті.

1.1.4. Акцепт оферти – волевиявлення Замовника щодо безумовного прийняття оферти Виконавця. Акцепт оферти за даним Договором вважається сплата надання послуг Замовником на умовах попередньої оплати і є повним і безумовним.

1.1.5. Конклюдентні дії – дії Замовника, що виявляють його/її волю встановити правовідношення, але не у формі усного чи письмового волевиявлення, а своєю поведінкою, щодо якої можна зробити певний висновок про конкретний намір.

1.1.6. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.

1.1.7. Розрахунок вартості послуги калькуляція окремої послуги.

1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в пункті 1.1. Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на сайті https://sportrend.com.ua/, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

1.3. Замовник стверджує, що на момент акцептування даної оферти є наділеним/на достатнім обсягом правоздатності та\або досяг/ла віку 18-ти років.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відвідування закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND Замовником здійснюється при наявності клубної картки, абонементу, або картки разового відвідування, а у разі її відсутності – на підставі документу, який посвідчує особу (паспорт, ID-картка, посвідчення водія) або у разі надання застави у розмірі 500 грн. У разі втрати клубної карти або абонементу Мережі спортивних комплексів SPORTREND, Замовник сплачує 200 грн. за повторну видачу клубної карти або абонементу.

2.2. Послуги надаються на підставі виданого Замовнику абонементу, клубної картки, картки разового відвідування згідно затвердженого Виконавцем Розкладу занять.

2.3. В обов’язковому порядку, Замовником, перед першим відвідуванням заняття, подається Заява із зазначенням повних особистих даних, медичних застережень.

Підтвердженням укладення даного Договору є клубна картка, абонемент або картка разового відвідування, що видається Замовнику після повної  попередньої оплати Замовником вартості до початку надання послуг.

2.4. Придбання клубної картки, абонементу, картки разового відвідування свідчить про те, що Замовник послуг ознайомлений з даним Договором, Загальними правилами відвідування закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND, Розкладом занять, що розміщені на сайті  https://sportrend.com.ua/ і Замовник згодний з їх умовами в повному обсязі.

2.5. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у клубній картці або абонементі, представник Мережі спортивних комплексів SPORTREND має право вилучити таку клубну картку або абонемент до з’ясування усіх обставин.

2.6. Перед придбанням клубної картки або абонементу для відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND, Замовник послуг надає Виконавцю медичну довідку як дозвіл на відвідування басейну без медичних  протипоказань за станом здоров’я.

Медична довідка може бути надана Замовником також при першому відвідуванні Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

Права та обов’язки Виконавця:

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надавати послуги в порядку і на умовах передбачених даним Договором, Правилами відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND, Розкладом занять.

3.1.2. Розпочати надання послуг відповідно до запланованих графіків та Розкладу занять, за умови отримання оплати послуг від Замовника відповідно до умов даного Договору. Відповідати за якість надання послуг.

3.1.3. Надаючи Послуги, Виконавець забезпечує Замовника власним та/або залученим кваліфікованим та професійним персоналом.

3.1.4. Дотримуватись норм чинного законодавства. Дотримуватись санітарногігієнічних вимог до утримання місць де надаються послуги та допоміжних приміщень.

3.1.5. Прийняти попередню оплату від Замовника, видати йому оформлену клубну карту, абонемент на відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND або видати картку разового відвідування, якщо Замовник бажає скористуватись разовим проходом в заклад, для отримання разової послуги.

3.1.6. Надавати послуги тільки після повної оплати їх  Замовником, відповідно до діючих тарифів.

3.1.7. Розглядати скарги і звернення Замовника у терміни, передбачені чинним законодавством.

3.1.8. Попередити Замовника за 1 (один) день до початку виконання заходів, передбачених п. 3.2.12., 3.2.13. цього Договору, шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах у закладах Мережі спортивних комплексів SPORTREND Виконавця та/або на сайті Виконавця.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Надавати послуги особисто та/або через осіб, які перебувають з Виконавцем у трудових відносинах, або залучати для надання Послуг, передбачених даним Договором, інших осіб на умовах цивільно-правових договорів.

3.2.2. У разі недотримання Замовником умов цього Договору, Правил відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND, припинити надавання послуг та розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

3.2.3. У разі порушення Замовником умов Договору, Правил відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND, вилучити клубну картку або абонемент до вирішення питання по суті та відмовити у доступу до Послуг.

3.2.4. Вимагати від Замовника лікарського огляду (надання довідки) за умови явних ознак хвороби та/або ознак, які вказують на погане самопочуття Замовника чи особи в інтересах якої укладено даний Договір, що робить неможливим надання йому послуг у Мережі спортивних комплексів SPORTREND та ставить під загрозу здоров’я інших відвідувачів та персоналу Виконавця.

3.2.5. Не допустити Замовника до користування Послугами у разі незадовільного стану здоров’я Замовника, що може завдати шкоди його здоров’ю або здоров’ю інших відвідувачів та персоналу Виконавця. Виконавець має право тимчасово припинити надання послуг Замовнику, до повного одужання останнього, що підтверджується відповідною лікарняною довідкою (висновком лікаря).

3.2.6. Відмовити Замовнику у доступу до Послуг (тимчасово припинити в односторонньому порядку надання послуг) у разі наявних ознак у Замовника алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

3.2.7. Вимагати від Замовника відшкодування збитків за втрату ключа, брелока від шафки для одягу, за втрату ключа, брелока від шафки для зберігання особистих речей, а також за будь – яку іншу шкоду, заподіяну Виконавцю в сумі 400,00 грн. за одиницю.

3.2.8. Вимагати від Замовника відшкодування збитків за пошкодження ключа, брелока від шафки для одягу, за пошкодження ключа, брелока від шафки для зберігання особистих речей Виконавцю в сумі 400,00 грн. за одиницю.

3.2.9. У разі порушення Замовником п.п. 3.3.1. – 3.3.6. цього Договору, вимагати у Замовника негайного припинення зазначених порушень.

3.2.10.У разі невиконання Замовником вимог Виконавця, зазначених у п.п. 3.2.4.-3.2.6. цього Договору, вимагати у Замовника залишити заклад Мережі спортивних комплексів SPORTREND, а також розірвати цей Договір в  односторонньому порядку.

3.2.11. Укладати в інтересах Замовника угоди з третіми особами щодо страхування Замовника.

3.2.12. Закрити заклади Мережі спортивних комплексів SPORTREND та тимчасово припинити надання Послуг у святкові та санітарні дні,  повідомивши про це Замовника за 1 (один) день до дати припинення надання послуг.

3.2.13. Тимчасово зупинити роботу закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND в зв’язку з вимушеним відключенням електроенергії, водопостачання, виходу із ладу інших комунікацій, безпосередньо пов’язаних з забезпеченням функціонування закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND з причин, що не залежать від Виконавця.

3.2.14. Відмовити Замовнику у купівлі абонементу, клубної картки або картки разового відвідування.

3.2.15. Змінювати розклад роботи закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND, про що повідомити Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://sportrend.com.ua/.

3.2.16. Здійснювати фото – та відео зйомку занять з метою використання даних зйомок для публікацій у мережі Інтернет для реклами, тощо.

Права та обов’язки Замовника:

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Дотримуватись та виконувати умови даного Договору.

3.3.2. Беззаперечно виконувати та дотримуватись Правил відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND, які є невід’ємною частиною Договору та які оприлюднюються Виконавцем для загального ознайомлення на сайті https://sportrend.com.ua/ .

3.3.3. Дотримуватись Розкладу занять, які розміщуються Виконавцем для загального ознайомлення на сайті https://sportrend.com.ua/.

3.3.4. Для відвідування закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND Замовник зобов’язаний мати при собі особистий рушник, купальний костюм, спеціальне взуття, спеціальну шапочку для басейну (силіконову або з тканини).

3.3.5. Перебуваючи на території закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND,Замовник повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки, дотримуватися техніки безпеки при роботі з обладнанням, спортивним інвентарем, електричними приладами тощо та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

3.3.6. Дотримуватись загальноприйнятих норм етики та моралі, з повагою ставитись до персоналу Виконавця та інших відвідувачів.

3.3.8. Дотримуватись та не порушувати авторських прав на запропоновані Виконавцем при наданні послуг програми, методики, а також інші рекомендації, отримані від Виконавця під час надання послуг.

3.3.9. У повній відповідності виконувати рекомендації Виконавця при отриманні послуг. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Виконавця послуг і умов  цього Договору.

3.3.10. Своєчасно оплачувати послуги, що надаються Виконавцем. Оплатою послуг Замовник надає згоду на дотримання заходів безпеки та правил відповідно до Правил відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

3.3.11. Нести відповідальність за травмування, стан свого здоров’я себе та своєї неповнолітньої дитини, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір, під час перебування у Виконавця.

3.3.12. Входити до закладу Виконавця зі своїм абонементом, клубною карткою, карткою разового відвідування та не  передавати їх у користування будь-якій іншій особі.

3.3.13. Переодягатися (змінювати одяг), приймати у разі необхідності їжу, тільки у спеціально облаштованих приміщеннях.

3.3.14. Не сушити феном для волосся взуття та одяг. У разі порушення зазначеного  пункту, Замовник сплачує у розмірі 1500 грн.

3.3.15. Відвідувати, а також допускати до відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND та інших занять/тренувань свою неповнолітню дитину, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір, за яку Замовник несе повну відповідальність, при відсутності медичних протипоказань (при наявності хронічних захворювань, інфекцій, шкірних захворювань, а також хвороб внутрішніх органів утриматись від відвідування басейну та занять/тренувань самому та своєї неповнолітньої дитини в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір).

3.3.16. Самостійно та відповідально контролювати своє самопочуття та своєї дитини в процесі відвідування закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND. Негайно інформувати персонал Виконавця в випадку погіршення свого самопочуття та стану здоров’я та/або стану здоров’я та самопочуття неповнолітньої дитини, в інтересах якої  Замовником було укладено даний Договір.

3.3.17. Перед відвідуванням групових та персональних занять Замовник зобов’язаний повідомити тренеру про можливі застереження або рекомендації лікаря, у разі неповідомлення тренер/інструктор не несе відповідальності за життя, здоров’я Замовника.

3.3.18. Дотримуватися загальних правил гігієни, перед початком заняття (тренування) в басейні Мережі спортивних комплексів SPORTREND, незалежно від віку Замовника, необхідно: прийняти душ, переодягнутися в одяг для купання (купальник для жінок, спортивні плавки для чоловіків), одягнути шапочку для плавання, яка використовується протягом всього часу занять (тренувань).

3.3.19. Відвідувати заклади Мережі спортивних комплексів SPORTREND лише за умови наявності шапочки для плавання, плавок (купального костюму), спеціального взуття для зони басейнів, змінного взуття (інших необхідних атрибутів згідно з Правил відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND), клубної карти або картки разового відвідування, або абонементу та документу, який посвідчує особу.

3.3.20. Під час перебування в приміщеннях та басейнах закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND забороняється:

проводити активні ігри на воді, пов’язані з пірнанням та захватом тих, хто купається та інших ігор, що можуть бути небезпечними для життя та здоров’я людей, стрибати та пірнати з бокових частин басейну та в інших, не передбачених для цього місцях, зі споруд, не пристосованих для цього;

– користуватись ластами;

проводити активні ігри та бігати  в приміщенні басейну (роздягальня, душ, обхідна доріжка ванни басейну та інша прилегла до неї територія басейну ) босоніж, без гумового взуття;

використовувати рятувальні засоби не за їх призначенням;

розпивати спиртні напої, палити, перебувати в нетверезому стані та або стані наркотичного сп’яніння;

приносити в роздягальню та приміщення басейну миючі та косметичні засоби у скляному посуді;

– забруднювати і засмічувати воду;

– користуватись косметичним та гігієнічними засобами, мазями перед відвідуванням басейну;

– подавати обманні сигнали тривоги заради жарту.

3.3.21. Не приймати їжу у роздягальнях та місцях не передбачених для прийому їжі.

3.3.22. Не залишати на території Мережі спортивних комплексів SPORTREND особисті речі (сумку, одяг та інше)

3.3.23. Не заходити у  роздягальню, басейни Мережі спортивних комплексів SPORTREND у бахілах, без змінного взуття та у верхньому одязі.

3.3.24. Здавати верхній одяг та вуличне взуття в гардероб Виконавця перед відвідуванням закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

3.3.25. Не заходити у заклади Мережі спортивних комплексів SPORTREND, у якому надаються послуги згідно даного Договору, у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, не приносити та не розпивати спиртні напої.

3.3.26. Не палити на території закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

3.3.27. Надати письмову згоду батьків або опікунів про отримання послуг неповнолітніх відвідувачів (дітей) в інтересах яких Замовником було укладено даний Договір.

3.3.28. Особи, що супроводжують дітей та/або інших відвідувачів Мережі спортивних комплексів SPORTREND під час їх відвідування, зобов’язані очікувати закінчення часу відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND у відведеному для очікування місці. Вхід до інших приміщень здійснюється лише з дозволу адміністрації Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

3.3.29. Не проводити фото та відео – зйомку під час групових та персональних занять з метою розміщення (публікації) у мережі Інтернет, соціальних мережах, з метою реклами та інше.

3.3.30. При виході з закладу Мережі спортивних комплексів SPORTREND Виконавця, де надаються послуги за даним Договором, не виносити з собою ключі від шафки для одягу та повертати Виконавцю ключ від шафки для зберігання особистих речей, не передавати ключ від шафки для одягу іншій особі та не користуватися чужими ключами від шафки для одягу.

3.3.31. Дотримуватись часу та терміну відвідування закладу Виконавця, що зазначені у клубній карті, абонементі або картці на разове відвідування. Перебувати у закладі Мережі спортивних комплексів SPORTREND, де надаються послуги за даним Договором у час згідно з Розкладом занять та у години роботи Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

3.3.32. Вчасно, без запізнень приводити на заняття/тренування та забирати з занять/тренувань неповнолітніх дітей, в інтересах яких Замовником було укладено даний  Договір.

3.3.33. Не заходити до службових приміщень та інших технічних приміщень заклади Мережі спортивних комплексів SPORTREND. Самостійно не регулювати та не налаштовувати жодні інженерно-технічні обладнання.

3.3.34. Розуміти, що зміна складу персоналу Мережі спортивних комплексів SPORTREND або часу занять не є підставою для розірвання Договору та повернення грошових коштів.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Користуватись оплаченими Послугами згідно умов цього Договору.

3.4.2. Вимагати від Виконавця виконання умов даного Договору.

3.4.3. Вибирати види послуг, що є у фактичній наявності Виконавця на час оформлення їх оплати.

3.4.4. Отримувати консультації та звертатись за кваліфікованою допомогою до персоналу Виконавця з метою забезпечення найбільш ефективного та безпечного користування наданими Послугами.

3.4.5. Одержати від Виконавця клубну картку, абонемент, картку разового відвідування.

3.4.6. Перейти з одного виду послуг на інший, тільки в сторону послуг вищого класу (більшої вартості), оплативши різницю вартості послуг. При переході Замовника на послугу меншої вартості різниця коштів Виконавцем не компенсується.

3.4.7. Замовник має право користуватися закладом Мережі спортивних комплексів SPORTREND протягом часу дії клубної картки, картки разового відвідування або абонементу з моменту їх отримання та наявності попередньої оплати послуг Виконавцем в погоджені з Виконавцем дні та часи за Розкладом занять Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

3.4.8. У випадку, коли Замовник не користувався послугами Виконавця, тобто прострочив термін використання клубної карти, картки разового відвідування чи абонементу, він втрачає право поновлення клубної карти, картки разового відвідування чи абонементу на новий період, при цьому грошові кошти Замовнику не повертаються. Оплата послуг дає право користуватися послугами Виконавця протягом строку на який було видано клубну карту чи абонемент, за який здійснено оплату.

 

4.УМОВИ ОПЛАТИ.

4.1. Оплата Послуг здійснюється Замовником у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу на поточний рахунок Виконавця, у тому числі з оформленням оплати послуг в електронному вигляді.

4.2. Оплата за надані Послуги здійснюється у національній валюті України – гривні.

4.3. Оплата Послуг здійснюється в день замовлення Послуг тобто авансом.

4.4. У разі якщо Замовник в односторонньому порядку припинив дію Договору або пропустив час отримання Послуги та/або не відвідував заняття за придбаною клубною картою, абонементом чи карткою на разове відвідування через будь-які причини, оплата, що отримана Виконавцем від Замовника, вважається розумною платою за організацію послуг, та не повертається Замовнику (згідно ст. 903 Цивільного кодексу України), послуги вважаються наданими Виконавцем Замовнику в повному обсязі. Можливість відвідування в інший місяць, день, час не надається. Якщо неможливість виконання обов’язку за Договором зумовлена іншими обставинами (наприклад, дією непереборної сили: відключення електроенергії, води, тощо), Виконавець встановлює Замовнику інший час для відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND та/або отримання інших послуг.

4.5. Після закінчення строку дії клубної картки, абонементу чи картки на разове відвідування вважається, що Послуги Замовником спожиті в повному обсязі, а Виконавець надав Послуги належним чином та в повному обсязі, грошові кошти Виконавцем Замовнику не повертаються. Використання клубної картки, абонементу чи картки на разове відвідування поза строком його дії не допускається. Клубна картка, абонемент чи картка на разове відвідування не підлягають обміну на грошові кошти.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. За невиконання чи неналежне виконання Сторонами своїх обов’язків, винна Сторона відшкодовує другій Стороні завдану шкоду, збитки в повному обсязі, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Збитки, завдані Виконавцю невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню у повному обсязі Замовником, якщо збитки заподіяні з вини Замовника. Виконавець звільняється від відшкодування збитків у разі, якщо належне виконання Договору виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили або з вини та/або невиконанням Замовником будь-яких пунктів Правил відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND, які є невід’ємною частиною Договору.

5.3. Виконавець не несе будь-якої майнової відповідальності перед Замовником у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь- яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Замовника чи неповнолітньої дитини, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір, внаслідок порушення Замовником та/або неповнолітньою дитиною, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір, Правил відвідування закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND, або будь-якою третьою особою, правил і умов даного Договору.

5.4. Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Замовнику та/або неповнолітній дитині, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір, в результаті неправильного виконання рекомендацій Виконавця або неможливості користування послугами, у тому числі за збиток, понесений Замовником в результаті його пропусків та/або неповнолітньої дитини, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір.

5.6. Під час занять ключ від шафки для одягу знаходиться у Замовника, який несе за них відповідальність.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження одягу та особистих речей Замовника та/або неповнолітньої дитини, в інтересах якої Замовником було укладено даний Договір, які знаходяться у шафках для одягу та у шафках для зберігання особистих речей.

5.8. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. У випадку приховування Замовником від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Замовником, так і іншими відвідувачами Мережі спортивних комплексів SPORTREND, відповідальність перед Виконавцем та іншими відвідвідувачами Мережі спортивних комплексів SPORTREND за такі дії несе Замовник, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.

5.9. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташовані заклади Мережі спортивних комплексів SPORTREND, що призвели до негативних наслідків.

 

 1. ГАРАНТІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

6.1. Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

6.2. Протягом строку дії цього Договору та протягом 3 (трьох) років після його розірвання, Виконавець, зобов’язаний дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до персональних даних Замовника.

6.3. Сторони, зобов’язані не використовувати або розголошувати конфіденційну інформацію в будь-якій формі, а також не дозволяти доступ до такої інформації з боку третіх осіб без письмового дозволу відповідної Сторони.

6.4. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності за цим Договором вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6.5. Кожна з Сторін підтверджує, що:

6.5.1. вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження укласти цей Договір;

6.5.2. не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору;

6.5.3. умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін;

6.5.4. укладення Договору відповідає інтересам Сторін.

6.6. Визначений обсяг відомостей та прав, що складають надання послуг, включно із програмами занять, за даним Договором становлять комерційну таємницю та є конфіденційними, і Сторони зобов’язані дотримуватись нерозголошення цих відомостей.

6.7. Замовник надає згоду на обробку персональних даних Виконавцем з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, майнових, економічних та інших договірних відносин з іншими Замовниками, а також забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку Виконавця.

Замовник підтверджує свою безвідкличну згоду на необмежений строк на обробку своїх персональних даних відповідно до зазначеної мети, процедур обробки персональних даних встановлених внутрішніми документами Виконавця з правом на власний розсуд Виконавця визначити місцезнаходження персональних даних та відомостей про користувача серед працівників Виконавця та контрагентів Виконавця.

 

 1. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ.

7.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://sportrend.com.ua/dogovor-oferty і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем або в розумні терміни.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником шляхом оплати Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором.

8.2. Договір діє до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

8.3. Договір може бути розірвано:

8.3.1. За згодою Сторін в будь-який час;

8.4. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 10-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

8.5. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання обов’язків, що виникли до, чи в момент припинення або розірвання Договору.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Виконавцем Замовнику на адресу електронної пошти, вказаної Замовником при реєстрації.

9.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

9.3. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.

9.4. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Виконавець є платником єдиного податку (Витяг № 2026513403072).

9.6. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

ФОП Чубаров Сергій Васильович

Код за ЄДРПОУ 2293700396

Адреса: Україна, 02088, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 2К

Платник єдиного внеску № 04030313459

Електронна адреса: _________________________

Контактні номери телефонів визначені за посиланням на сайті Виконавця: https://sportrend.com.ua/kontakty/

 

 1. ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ.

11.1. Правила відвідування Мережі спортивних комплексів SPORTREND.


Додаток 1 до Публічного Договору (оферти) про надання послуг від ______________2021 року

Загальні правила відвідування закладів Мережі спортивних комплексів SPORTREND

1.Придбаний Замовником абонемент, клубна карта чи картка разового відвідування розпочинає свій термін дії з першого відвідування.

2.Термін дії кожного абонементу 35 днів.

 

Правила відвідування басейну

1.Верхній одяг необхідно здавати в гардероб.

2.Вхід в роздягальні дозволений тільки у змінному взутті, взуття з вулиці повинно знаходитися в пакеті і здаватися в гардероб разом із верхнім одягом.

3.Перед заняттям обов’язкові відвідини душу з використанням мила і мочалки.

4.Вхід у воду тільки з дозволу тренера або інструктора басейну.

5.Плавати у малій ванні басейну відвідувачам старше 9 років суворо заборонено, за винятком тренерів басейну.

6.Забороняється використання інвентарю без дозволу тренера або інструктора.

7.Забороняється бігати по бортику басейну, стрибати з бортів, сидіти на розділових доріжках, пірнати без дозволу тренера або інструктора.

8.Забороняється знаходитись біля бортика басейна особам що не приймають участі у тренуванні.

9.Обов’язково використовувати плавальну шапочку.

10.Ключі від шафки мають бути ОБОВ’ЯЗКОВО здані адміністратору після відвідування. Залишати свої речі в шафці до наступного відвідування – забороняється.

11.У разі забруднення води у ванні басейну з вини Замовника або особи в інтересах якої укладено даний Договір. Замовник несе матеріальну відповідальність за проведення санітарних заходів щодо усунення спричиненого забруднення.

 1. Абонемент, клубна карта чи картка разового відвідування, видані адміністратором, є допуском до відвідування заняття. У разі отримання жетону, Замовнику необхідно здати жетон інструкторові на бортику басейну.

У разі втрати жетона Замовник зобов’язаний відшкодувати вартість жетона в розмірі 50 грн.

 

Замовнику перед відвідуванням басейну Мережі спортивних комплексів SPORTREND необхідно:

1.Ознайомитися і взяти до виконання дані правила;

2.Надати адміністратору медичний документ (довідку), що підтверджує дозвіл лікаря Замовника на відвідування басейну. Така довідка дійсна протягом 6 місяців з моменту пред’явлення;

3.Здійснити оплату обраних Замовником занять;

4.Мати з собою:

 

Дитячі групові заняття з плавання

 1. Заняття проводяться тренером згідно розкладу.
 2. Необхідно приходити на заняття своєчасно, час проведення заняття суворо за розкладом.
 1. Вхід на територію роздягалень Мережі спортивних комплексів SPORTREND дозволений за 15 хвилин до початку заняття.
 2. До відвідування дитячих групових занять допускаються діти шкільного віку.
 3. На дитячих групових заняттях забороняється присутність супроводжуючих на бортику басейну, за винятком показових уроків.

 

Дорослі групові заняття з аквафітнесу

 1. Заняття проводяться тренером згідно розкладу.
 2. Необхідно приходити на заняття своєчасно, час проведення заняття суворо за розкладом.
 3. Вхід на територію роздягалень дозволений за 15 хвилин до початку заняття. Вхід в воду дозволяється за 2-5 хвилин до початку заняття.
 4. Тривалість групових занять з аквафітнесу – до 45 хвилин.
 5. Забороняється приймати принесену із собою їжу в Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

 

Самостійні заняття з плавання

 1. Дітям до 14 років забороняється відвідування басейну без супроводжуючої особи старше 18 років, яка знаходиться у воді разом із дитиною. Супроводжуючий несе повну відповідальність за життя і здоров’я дитини під час відвідування басейну.
 2. Відвідувач повинен дотримуватися вказівок інструктора та адміністрації басейну.
 3. Тривалість перебування в басейні до 45 хвилин.
 4. Для отримання інвентарю звертайтесь до інструктора басейну.
 5. Щоб уникнути зіткнень плавати необхідно по правій стороні доріжки.
 1. Під час проведення групових і персональних занять у басейні, зона для плавання може бути обмежена.
 2. Необхідно залишити плавальну ванну за 15 хвилин до закриття басейну.
 3. Забороняється приймати принесену із собою їжу в Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

 

Персональні заняття

 1. Заняття проводиться з тренером
 2. Тривалість заняття 45 хвилин.
 3. Дата і час заняття узгоджується безпосередньо з тренером.
 4. У разі неможливості Замовника бути присутнім на персональному занятті, Замовнику необхідно за 24 години повідомити тренера або адміністрацію комплексу. Якщо цього зроблено не було, тренер має право вважати заняття проведеним і списати його з абонемента Замовника.
 5. На персональних заняттях з дітьми дошкільного віку в ванний зал допускається один супроводжуючий, який повинен обов’язково бути у змінному взутті.

 

Правила відвідування фітнес зони

(Кардіо-, тренажерна зала і зала групових занять фітнесом)

 1. Абонемент, клубна карта, жетон чи картка разового відвідування є допуском на заняття. Інструктор має право не допустити Замовника на дане заняття без пред’явлення абонементу, клубної карта, жетон чи картка разового відвідування. Замовнику необхідно здати жетон інструкторові у залі. У разі втрати жетона Замовник зобов’язаний відшкодувати вартість жетона в розмірі 50 грн.

2.Вхід до зали тільки у змінному взутті.

3.Використання мобільних телефонів у залі аеробіки не дозволяється.

4.Тривалість разового відвідування тренажерної зали становить 90 хв., персонального заняття 60 хв., групового і персонального заняття фітнесом 55 хв.

5.Забороняється використовувати засобів із сильним ароматичним шлейфом.

6.Запізнення більш ніж на 10 хвилин небезпечно для Вашого здоров’я. Інструктор має право не допустити клієнта на дане заняття.

 1. У залі аеробіки місця не резервують.

8.Переконливе прохання не залишати передчасно заняття без попередження інструктора.

9.Після заняття Замовник повертаєте все обладнання у відведені для цього місця.

 1. Замовник має усвідомлювати, що відвідування або заняття в кардіо-залі без нагляду тренера чи попереднього інструктажу небезпечне і малоефективне.
 2. Замовник зобов’язаний дотримуватись особистої гігієни.

12.У разі поганого самопочуття Замовник має негайно звернутися до тренера або чергового лікаря.

13.Діти, друзі і родичі чекають закінчення заняття у спеціально відведених місцях Мережі спортивних комплексів SPORTREND.

14.В тренажерному залі мають право надавати консультації та тренувати  лише тренери Мережі спортивних комплексів SPORTREND. В разі зневаги цього правила, шляхом утаєння від адміністрації Мережі спортивних комплексів SPORTREND достовірної інформації за фактом використання тренажерної зали Мережі спортивних комплексів SPORTREND, Замовники, які будуть відмічені в процесі вище вказаних складових з тренерами не Мережі спортивних комплексів SPORTREND, наступного разу на заняття в тренажерному залі  допущені не будуть.

15.У разі неможливості Замовника бути присутнім на персональному занятті Замовнику необхідно за 24 години повідомити тренера або адміністрацію Мережі спортивних комплексів SPORTREND. Якщо цього зроблено не було, тренер має право вважати заняття проведеним.